Sofco CMS Documentatie

Deze documentatie is bedoeld voor gebruikers van het Sofco CMS onderhoudssysteem voor het beheren van websites en online applicaties. Deze handleiding geeft uitleg over het gebruik van de verschillende functionaliteiten die het systeem biedt. U vindt hier informatie over de werking van de filemanager, templates, blokken, layouts, pagina's, modules en nog veel meer.

Indien u vragen heeft of indien u het antwoord op uw vraag niet in deze documentatie vermeld staat dan vernemen wij dit graag van u zodat wij de documentatie kunnen uitbreiden en delen met andere gebruikers van onze software.

© Copyrights

De software is eigendom van Sofco en wordt beschermd door auteursrechtwetten en internationale auteursrechtverdragen, alsmede door andere intellectuele eigendomswetten en verdragen.

Sofco behoudt alle rechten die niet expliciet en schriftelijk zijn overgedragen. De gebruiker dient de software te behandelen zoals de gebruiker ieder ander product behandelt waarop auteursrechten rusten. Een backup wordt door Sofco voor u bewaard in geval van nood, en zal dan alleen door Sofco mogen worden geinstalleerd waarbij hoort een door Sofco te bepalen vergoeding.

De gebruiker mag de software niet 'reverse-engineren' (ontleden), decompileren of disassembleren, tenzij deze restrictie in strijd is met toepasselijk dwingend recht.

De met de software gegenereerde programma code, bestanden en functionaliteiten mogen niet gewijzigd worden, tenzij dit met een in de software daarvoor opgenomen functie geschiedt.

Het is de gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de software of blocks te verwijderen of te wijzigen.

Zie verder de algemene voorwaarden die vermeld staat op Sofco.nl.

© Copyright | All rights reserved Sofco.nl